Trädfällning

Vill ni ha mer yta på trädgården eller skymmer trädet utsikten eller solen. Har ni möjligtvis ett träd som är ruttet och lutar farligt mycket. Kontakta oss så kommer vi ut och tittar. Vi kan då gemensamt diskutera den bästa lösningen.

Innan vi fäller ett träd gör vi alltid en grundlig bedömning av trädets lutning och hälsa. Därefter bestämmer vi hur vi ska fälla trädet.
Om möjligt fäller vi trädet helt. Det ger dig som kund bästa pris.
Men om trädet till exempel lutar fel eller om utrymmet runt omkring är väldigt begränsat, så utför vi sektionsfällning. Det innebär att trädet sågas ner bit för bit. Det sköts säkert och professionellt.